Kom tot uw Heiland – vs. 1

1
Kom tot uw Heiland, toef langer niet.
Kom nu tot Hem, Die redding u biedt,
die ook voor u de hemel verliet.
Hoor naar Zijn roepstem kom!
KOOR:
Heerlijk, heerlijk klinkt de vreugdetoon
van de zaal’gen, juichend bij Gods Zoon;
als zij vergaad’ren rondom de troon,
daar waar de eng’len staan.

  • M70
  • M80
  • M90
  • M100
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl