Komt allen te zamen – vs. 1

Komt allen te zamen,
jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de Vorst der eng’len hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

  • M70
  • M80
  • M90
  • M100
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl