Komt allen te zamen – vs. 2

De hemelse eng’len
riepen eens de herders
weg van de kudde naar ’t schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbied’ge schreden!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

  • M70
  • M80
  • M90
  • M100
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl