Komt allen te zamen – vs. 3

Het eeuwige Godswoord,
eeuwig Licht des Vaders,
zien wij gehuld in het mens’lijk vlees:
goddelijk Kind, gewonden in de doeken!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

  • M70
  • M80
  • M90
  • M100
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl