Komt allen te zamen – vs. 4

O Kind, ons geboren
sluim’rend in de kribbe,
neem onze liefd’ in genade aan!
U die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

  • M70
  • M80
  • M90
  • M100
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl