Komt en laat ons Christus eren – vs. 4

Zingen wij met dank en bede
’t lied der heil’ge eng’len mede:
‘Eer omhoog, op aarde vrede
door het welbehagen Gods!’

  • M80
  • M90
  • M100
  • M110
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl