Komt, knielen wij voor Jezus samen – vs. 1

Komt, knielen wij voor Jezus samen
met vrolijk uitzicht op ons lot!
Het is volbracht, volbracht, ja, amen,
het is voor ons volbracht bij God.
Het grote werk, dat Hij aanvaardde,
al d’ eeuwen door met smart verwacht,
dat is volbracht: juich hemel, aarde,
juicht zondaars, ’t is voor u volbracht!

  • M80
  • M90
  • M100
  • M110
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl