Komt, knielen wij voor Jezus samen – vs. 3

Wat d’ oude godsspraak deed verwachten,
wat ooit Gods recht gevorderd had,
hebt Gij volbracht met al Uw krachten,
volbracht op ’t moeilijk lijdenspad.
Geen vlek, geen mistred zagen d’ ogen
der vlekkeloze Majesteit,
en ’t vonnis, dat U zal verhogen,
is d’ uitspraak der rechtvaardigheid.

  • M80
  • M90
  • M100
  • M110
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl