Komt, knielen wij voor Jezus samen – vs. 4

Wij willen need’rig Gode leven,
U volgen, waar Gij ons geleidt,
ons U geheel ten offer geven
met nooit volbrachte dankbaarheid.
Getrouwe Leidsman, sla ons gade,
Voleinder, laat door Uwe kracht
het heerlijk werk van Gods genade
in ons ook eenmaal zijn volbracht!

  • M80
  • M90
  • M100
  • M110
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl