Komt, laat ons voortgaan, kind’ren – vs. 4

Komt, broeders, voortgetreden!
Een gids gaat aan uw zij,
die, wank’len soms uw schreden,
staat met zijn hulp nabij.
Ziet, ’t zonlicht schenkt ons moed,
alsof de trouwe blikken
eens vaders ons verkwikken:
voorwaar, wij hebben ’t goed!

  • M80
  • M90
  • M100
  • M120
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl