Komt, laat ons voortgaan, kind’ren – vs. 5

Wij reizen met elkander,
wij wand’len hand in hand;
d’ een zij tot troost de ander
op weg naar ’t Vaderland.
Zijn wij als broed’ren een,
geen strijd om beuzelingen,
daar eng’len ons omringen
en zweven voor ons heen!

  • M80
  • M90
  • M100
  • M120
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl