Komt, laat ons voortgaan, kind’ren – vs. 6

Ziet g’ een uit zwakheid vallen,
reikt hem de broederhand!
Men help’ en schraag’ steeds allen,
men snoer’ de liefdeband!
Komt, sluit u vaster aan;
in eigen oog de kleinste,
word’ elk ook graag de reinste,
op d’ af te leggen baan!

  • M80
  • M90
  • M100
  • M120
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl