Komt, laat ons voortgaan, kind’ren – vs. 8

Niet lang zal ’t lijden duren,
draagt nog een poos uw kruis;
wellicht slechts weinig uren,
dan zijn wij eeuwig thuis:
verlost van zond’ en pijn,
als wij met alle vromen
in ’t huis des Vaders komen,
wat zal dat zalig zijn!

  • M80
  • M90
  • M100
  • M120
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl