Komt nu met zang van zoete tonen – vs. 1

Komt nu met zang van zoete tonen
en u met snarenspel verblijdt!
Zingt op en wilt alom betonen,
dat gij van harte vrolijk zijt.
Juicht God ter eer,
Zijn lof vermeer’,
die zulk een groten werk
gedaan heeft voor Zijn Kerk!

  • M80
  • M90
  • M110
  • M120
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl