Komt nu met zang van zoete tonen – vs. 2

In Israel was dat een wijze,
valt met hen ook de Heer’ te voet:
dat elk nu toch God roem’ en prijze,
die ons zoveel weldaden doet.
Roept overal
met groot geschal:
‘Lof, prijs en dank alleen
zij God en anders geen!’

  • M80
  • M90
  • M110
  • M120
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl