Komt nu met zang van zoete tonen – vs. 3

De Heer’ heeft eertijds Zijnen volke
geholpen uit veel angst en pijn.
Hij geeft ja wel een duist’re wolke,
maar weer daarna schoon zonneschijn.
Lof zij die Heer’,
die ons ook weer
geeft, na veel smart en druk,
veel zegen en geluk.

  • M80
  • M90
  • M110
  • M120
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl