Komt, verwondert u hier, mensen – vs. 2

Ziet, hoe dat men met Hem handelt,
hoe men Hem in doeken bindt,
die met zijne godheid wandelt
op de vleugels van de wind.
Ziet hoe ligt Hij hier in lijden
zonder teken van verstand,
die de hemel moet verblijden,
die de kroon der wijsheid spant.
Ziet hoe tere is de Here,
die ’t al draagt in zijne hand.

  • M70
  • M80
  • M90
  • M100
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl