Kroon Hem met gouden kroon-vs.1

Kroon Hem met gouden kroon,
het Lam op Zijnen troon.
Hoor, hoe het hemels loflied al,
verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak, mijn ziel en zing
van Hem, die voor u stierf.
En prijs Hem in all’ eeuwigheên,
die ’t heil voor u verwierf.

  • M70
  • M80
  • M90
  • M100
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl