Laat m’ in U blijven, groeien, bloeien – vs. 1

Laat m’ in U blijven, groeien, bloeien,
o Heiland, die de wijnstok zijt!
Uw kracht moet in mij overvloeien,
of ‘k ben een wis verderf gewijd.
Doorstroom, beziel en zegen mij,
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij.

  • M80
  • M90
  • M110
  • M120
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl