Laat m’ in U blijven, groeien, bloeien – vs. 2

Ik kan mijzelf geen wasdom geven:
niets kan ik zonder U, o Heer’.
In uw gemeenschap kiemt er leven
en levensvolheid meer en meer.
Uw Geest zij in mij uitgestort;
de rank, die U ontvalt, verdort.

  • M80
  • M90
  • M110
  • M120
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl