Lam Gods, dat zo onschuldig – vs. 1

Lam Gods, dat zo onschuldig,
zo moedig en geduldig,
aan ’t schand’lijk kruishout lijdt,
verdienen niet mijn zonden
die striemen en die wonden?
Ja ‘k weet, dat Gij onschuldig zijt!

  • M50m
  • M70
  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl