Lam Gods, dat zo onschuldig – vs. 4

O Godslam, nooit volprezen,
leer mij de zonde vrezen,
waarvoor Gij stierft aan ’t kruis!
Deel mij uw zaal’ge vrede,
ja, deel m’ Uw hemel mede
en leid mij eens in ’t Vaderhuis.

  • M50
  • M70
  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl