Leer mij, o Heer’, Uw lijden recht betrachten – vs. 3

Ons hart bezwijkt, het beeft en doet ons deinzen,
ontzagg’lijk kruis, als w’ aan Uw wond’ren peinzen:
o Liefde, ‘k zie en voel in Uwe wonden
de vloek der zonden.

  • M70
  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl