Leer mij, o Heer’, Uw lijden recht betrachten – vs. 4

Dit slaat mijn trots, al mijn verdienste neder,
’t verlaagt mij diep, maar o, ’t verhoogt mij weder!
’t Meldt mij mijn heil, die van Gods tegenstander
in vriend verander.

  • M70
  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl