Leer mij, o Heer’, Uw lijden recht betrachten – vs. 5

Mijn Heiland, laat Uw Geest mij telkens leren,
hoe ‘k in geloof Uw kruisdood moet vereren,
om in mijn hart de liefdevlam t’ ontsteken
en aan te kweken.

  • M70
  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl