Leer mij, o Heer’, Uw lijden recht betrachten – vs. 6

Daar G’ U voor mij hebt in de dood gegeven,
hoe zou ik dan naar mijne wil nog leven?
Zou ‘k U, o Heer’, die voor mijn schuld woudt lijden,
mijn hart niet wijden?

  • M70
  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl