Leer mij, o Heer’, Uw lijden recht betrachten – vs. 9

Och, als ik, Heer’, om mijne zonde beve,
dat dan Uw kruis mij weder ruste geve:
dat kruis zij dan mijn vreed’ en vreugde tevens,
o God mijns levens!

  • M70
  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl