Leid, vriend’lijk Licht, mij als een trouwe wacht – vs. 1

Leid, vriend’lijk Licht, mij als een trouwe wacht,
leid Gij mij voort!
‘k Ben ver van huis en donker is de nacht,
leid Gij mij voort!
Schoon ook de toekomst mij verborgen zij,
licht stap voor stap mij met Uw schijnsel bij.

  • M80
  • M90
  • M100
  • M110
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl