Leid, vriend’lijk Licht, mij als een trouwe wacht – vs. 3

Schenk mij Uw zegen, toon m’ Uw wondermacht,
en leid mij voort
langs ’t smalle pad, tot in de donk’re nacht
de morgen gloort.
Dan lacht mij toe der eng’len trouwe wacht,
die mij geleidd’ en mij heeft thuis gebracht.

  • M80
  • M90
  • M100
  • M110
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl