Lof zij de Heer’, de almachtige Koning – vs. 1

Lof zij de Heer’, de almachtige Koning der ere!
Dat aard’ en hemel de lof zijner glorie vermere!
Meng in ’t geklank,
ziel, uw aanbiddende dank:
zing’ al wat ademt de Heere!

  • M70
  • M80
  • M90
  • Samen-zingen
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl