Lof zij de Heer’, de almachtige Koning – vs. 3

Lof zij de Heer’, die u bootst’ uit vergank’lijke aarde,
maar al zijn volheid uw eeuwige geest openbaarde!
Hij had u lief,
die tot zijn kind u verhief,
hoger dan d’ eng’len in waarde.

  • M70
  • M80
  • M90
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl