Lof zij de Heer’, de almachtige Koning – vs. 4

Lof zij de Heer’, van wiens leiding de sterren gewagen,
die ook uw leven op adelaarswiek heeft gedragen:
breed en geducht
was zijn aanbidd’lijke vlucht,
ruisend met machtige slagen!

  • M70
  • M80
  • M90
  • M100
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl