Lof zij de Heer’, de almachtige Koning – vs. 5

Lof zij de Heer’, die uw bevende vrees zal beschamen!
Noem Hem uw Vader, de kroon van Zijn heerlijke namen!
Dwars door de dood
neemt Hij u op in zijn schoot;
loof Hem in eeuwigheid? Amen.

  • M70
  • M80
  • M90
  • Samen-zingen
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl