Merck toch hoe sterck – vs. 1

Merk toch hoe sterk nu in ’t werk zich al stelt
Die t‘ allen tijd zo ons vrij-heid heeft be-stre-den.
Ziet, hoe hij slaaft, graaft en draaft met geweld,
Om onze goed en ons bloed en on-ze ste-den.
Hoor de Spaanse trom-mels slaan!
Hoor Maraans trompet-ten!
Ziet hoe komt hij trek-ken aan Ber-gen te bezet-ten.
Berg op Zoom, houdt u vroom, stut de Spaan-se scha-ren;
Laat ’s lands boom, en zijn stroom
Trouw-’lijk toch be-wa-ren!

  • M80
  • M90
  • M100
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl