Middelpunt van ons verlangen – vs. 1

Middelpunt van ons verlangen,
Trooster van ’t ontrust gemoed,
Jezus, onze dankb’re zangen
loven Uwe liefdegloed.
Gij woudt van de hemel dalen
op deez’ diep bedorven aard’,
en voor ons de schuld betalen,
die ons bang gemoed bezwaart

  • M60
  • M70
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl