Middelpunt van ons verlangen – vs. 3

Liefd’, in U is al ons leven,
Gij, Gij zijt ons hoogste goed!
Ja, Uw kruis heeft ons gegeven
wat ons eeuwig leven doet.
O, hoe zijn w’ aan U verbonden,
Jezus, Redder, ’s Vaders Zoon,
onze harten, onze monden
juichen dankbaar tot Uw troon!

  • M60
  • M70
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl