Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis – vs. 5

Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis!
‘k Heb mij, Heer’, in dood en leven
U gegeven.
‘k Leef, in vreugd en tegenheen,
‘k leef en sterf voor U alleen.

  • M70
  • M90
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl