Natuur verrijst ten leven weer – vs. 1

Natuur verrijst ten leven weer,
door stem bij stem geprezen,
en met de nu verrezen Heer’
aarde thans herrezen.
’t Heelal siert zich in ’t hoogtijdskleed,
nu Hij herleeft, die ’t worden deed,
en alles riep in ’t wezen.

  • M60
  • M70
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl