Natuur verrijst ten leven weer – vs. 2

Hoe blinkt het licht in reine gloed,
de waterstromen vloeien,
de lentewind omruist ons zoet,
het dal vangt aan te bloeien.
Wat straks verdord was, groent nu weer,
en lief’lijk golven beek en meer,
ontslagen van hun boeien.

Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl