Natuur verrijst ten leven weer – vs. 3

Het leven overwint de dood,
een nieuw, een heerlijk leven!
En wat voor ons de zonde sloot,
het Eden is hergeven.
Het zwaard des cherubs dreigt niet meer,
God zelf ontsloot de toegang weer
naar d’ eeuw’ge vreugdedreven.

  • M60
  • M70
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl