Neem, Heer’, mijn beide handen – vs. 1

Neem, Heer’, mijn beide handen
en leid Uw kind,
tot ik aan d’ eeuw’ge stranden
de ruste vind!
Te zwaar valt m’ elke schrede,
als ‘k U verlaat.
O, neem mij met U mede,
daar waar Gij gaat.

  • M90
  • M100
  • M110
  • Samen-zingen
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl