Neem, Heer’, mijn beide handen – vs. 2

O, doe genaad’ ervaren
aan ’t bevend hart,
en breng het tot bedaren
bij vreugd en smart!
Laat m’ aan Uw voeten rusten,
mij, hulp’loos kind,
vertrouwen en berusten,
voor d’ uitkomst blind!

  • M90
  • M100
  • M110
  • Samen-zingen
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl