Neem mijn leven, laat het, Heer’ – vs. 5

Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot Uwe troon,
dat, o Heer’, Uw Geest er woon’.

  • M80
  • M90
  • M100
  • M110
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl