Neem mijn leven, laat het, Heer’ – vs. 6

Neem ook mijne liefde, Heer’;
‘k leg voor U haar schatten neer.
Neem mij zelf, en t’ allen tijd
ben ik aan U toegewijd.

  • M80
  • M90
  • M100
  • Samen-zingen
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl