Nu daagt het in het oosten – vs. 4

De zonne, voor wier stralen
het nacht’lijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus,’t eeuwig Licht!

  • M70
  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl