Nu zijt wellekome – vs. 1

Nu zijt wellekome,
Jesu, lieve Heer’,
Gij komt van alzo hoge,
van alzo veer!
Nu zijt wellekome
van de hogen hemel neer.
Hier al op dit aardrijk
zijt Gij gezien nooit meer.
Ontferm U, Heer’.

  • M70
  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl