Nu zijt wellekome – vs. 3

Wijzen uit het Oosten,
uit zo verren land,
zij zochten onze Heere
met offerand.
Z’offerden ootmoediglijk
mirr’, wierook ende goud
t’ eren van dat Kinde,
dat alle ding behoudt.
Ontferm U, Heer’!

  • M70
  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl