O God, die droeg ons voorgeslacht – vs. 3

Gij zijt, van voor Gij zee en aard
hebt door Uw Woord bereid,
altijd dezelfde, die Gij waart,
de God der eeuwigheid!

  • M70
  • M80
  • M90
  • M100
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl