O God, die droeg ons voorgeslacht – vs. 4

En duizend jaar gaan als de dag
van gist’ren voor U heen,
een schaduw, een gedachte vaag,
een nachtwaak, die verdween.

  • M70
  • M80
  • M90
  • M100
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl