O God, die droeg ons voorgeslacht – vs. 5

De tijd draagt alle mensen voort
op zijn gestage stroom;
ze zijn als gras, door zon verdord,
vervluchtigd als een droom.

  • M70
  • M80
  • M90
  • M100
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl